Que ver

Praia de Caolín

O Vicedo

Non mente no nome porque llo debe a un antigo lavadoiro deste material por alí asentado. A finura da súa area extraordinariamente branca, así como a vexetación que ten ao redor, convértena nunha praia multitudinaria, pois, a pesar do seu escaso tamaño, podería ser un paraíso onde perderse.
Esta praia, como todas as do Concello de O Vicedo, é textil, por tanto non está permitido o nudismo.

Praia de Caolín