Que ver

Igrexa de Santo Estevo do Vicedo

O Vicedo. San Esteban del Valle

Sufriu importantes reformas no século XVII. Componse de tres naves separadas por pilastras cadradas, unidas lonxitudinalmente por arcos de medio punto e con cuberta común de madeira a dúas vertentes.

Ademais do arco triunfal cerran a capela maior polas súas tres frontes arcos de descarga encaixados en muros. Aos lados do presbiterio dúas sancristías e diante da fronte un pórtico con entradas de arco polos costados.

Igrexa de San Esteban

Sobre a porta principal espadana simple de dous vans con escaleiras incrustadas no mesmo muro e campanil pequeno cerca da porta lateral da nave.Muros caleados con granito nos esquinais, pavimento de cantería, teito de madeira e tellado de lousa.

O retablo maior, neoclásico, colle todo o muro do presbiterio, con altorrelevo na hornacina central que presenta a lapidación de San Esteban, e nos espazos laterais dúas pinturas nas que aparecen o xuízo de San Esteban e o seu enterro: “PINTO JUAN DE CASTINANDE, AÑO 1835”.

Dous retablos laterais, neoclásicos, con esculturas de San Roque e San Nicolás. Esta igrexa era padroado laical e pertenceu aos Condes de Fuensaldaña, descendentes de Alonso Pérez de Vivero, que naceu nesta freguesía.

Igrexa de Santo Estevo - O Vicedo - Lugo
Igrexa de Santo Estevo - O Vicedo - Lugo
Igrexa de Santo Estevo - O Vicedo - Lugo
Igrexa de Santo Estevo - O Vicedo - Lugo