Que ver

Igrexa de San Román do Val

San Román do Val

S. XIV con reformas posteriores. Nave rectangular con porta principal de arco rebaixado e outra porta de arco circular, actualmente tapiada, no alzado sur. En cada un dos muros laterais da nave ábrense seteiras rectangulares. No aleiro pódense ver varios modillóns da obra oxival e algúns cantarías conservan a cruz da consagración.

Iglesia de San Román del Valle

Ábside más reducido, cuberto de madeira a tres vertentes e con muros de cantaría en fiadas horizontais, ao que se accede por arco triunfal de medio punto.

Sancristía no costado norte do presbiterio e pórtico cuberto de entrada circular pola fronte principal con poio interior e escaleiras de subida ao campanario. Espadana no fronte e campanil no piñón anterior da nave.Retablo maior, neoclásico, con pinturas de ancos aos lados do ático, e escultura de San Antonio de Padua, s. XVIII.

Dise que John Dutton, que escoltou a Felipe II cando foi a casarse coa raíña de Inglaterra, María Tudor, deixou no seu testamento dous ducados de esmola para a igrexa de Vale, xa que cando levantar áncoras desta ría non as tiña todas consigo, porque probablemente un forte temporal azoutaba estas costas.

Ademais desta freguesía, existiron en San Román do Valle dúas ermidas, unha na honra de San Antonio e outra na honra de San Francisco Javier.