Que ver

Capela de San Roque

Negradas

Don Gómez Pérez das Mariñas, na segunda metade do século XVI, edificou nesta parroquia, na cal residiu varios anos, unha capela na honra de San Roque, xunto á torre de Pazo de Outeiro, que pertencera á súa primeira esposa dona María Sarmiento.

Consérvase un retablo barroco popular.

Capela de San Roque, O Vicedo